Zbraslav - Jíloviště 2017

50. ročník mezinárodní jízdy historických vozidel do vrchu.

Zbraslav - Jíloviště 2017

Podmínky účasti
Historická vozidla – automobily, užitková vozidla a motocykly od počátku výroby až do roku výroby 1939 a unikátní vozidla pozdějšího roku výroby.
Vozidla musí mít Průkaz historického vozidla, nebo platné registr. značky umístěný vždy současně na vozidle (dříve SPZ).
Vozidlo musí mít doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti.
Pořadatelé mohou nominaci účastníka odmítnout bez udání důvodů.
Každý účastník jízdy je plně odpovědný za provozní bezpečnost svého vozidla.
Je-li vydán Průkaz Identity FIVA pak jej předložit při přejímce.

Přejímka
Vozidla budou přistavena k technické přejímce dne 9.9.2017 od 8:00 hod do 10:00 hod. na Zbraslavi.

Technická přejímka
Bezpečnost a provozuschopnost vozidla.
Úplnost a platnost dokladů od vozidla, tj. technický průkaz nebo Průkaz historického vozidla.
Doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pro rok 2017.
Technická komise může při přejímce vyloučit účastníka, jehož vozidlo má závady, které mohou výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti nebo, které není v dobrém estetickém stavu.

Organizační přejímka
Po technické přejímce je každý přijatý účastník zaregistrován na „Přejímacím listě“.  Tento list každý účastník vlastnoručně podepíše.

Rozprava
Rozprava jezdců k jízdě je povinná a koná se po uzavření technické přejímky v 11:30 v prostoru náměstí u pódia.

Start
Startuje se na pokyn startéra s motorem v chodu podle pokynů pořadatelů v intervalech cca 1 min., vpřípadě potřeby v intervalech 30 sec. Ředitel jízdy může povolit odstartování více vozidel najednou. Automobily i motocykly musí mít vpředu upevněno startovní číslo jinak nebude odstartováno.

Trať
Trať je v intervalu od 13:00 hod do 16:00 uzavřena jen částečně. Každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Trať vede městskou částí Praha 5 – Zbraslav z náměstí ulicí Elišky Přemyslovny a dále po silnici II. třídy na Baně. Délka trati je cca 4000 m, převýšení 163 m, maximální stoupání je 9 %, počet zatáček je 10. Povrch tratě je po celé délce opatřen asfaltovým povrchem.
Pozor na silnici jsou zpomalovací pásy!

V průběhu jízdy je zakázáno zejména:

Couvání s vozidlem na trati a jízda po levé části vozovky ve směru jízdy;
Stání na trati, není-li vůz v poruše;
Stání nebo zastavení před cílem a čekání na potřebný čas (trestá se 5000 TB);
Po projetí cíle účastník nezastavuje a pokračuje směr Zbraslavské náměstí - zastavení za cílem se trestá 5000 TB;
Jízda v protisměru.

Uzavírání a otevírání tratě nařizuje Policie ČR nebo Ředitel jízdy či jeho zástupce.

Při předjíždění na trati musí pomalejší vozidlo uvolnit trať rychlejšímu vozidlu.
Při poruše je nutno ihned vozidlo z tratě odstavit nebo zabezpečit bezpečný průjezd ostatních soutěžících.

Cíl
Cíl měřeného úseku je letmý, označen šachovnicovým praporkem. Po projetí cílem musí okamžitě jezdec snížit rychlost. Jezdec nesmí v rozsahu 100 m za cílem zastavit.

Návrat do depa po projetí cílem
Po prvém projetí cílem se zařazuje účastník jízdy do provozu na silnici I. třídy „Strakonická“ a vrací se na start druhé jízdy, a přitom se řídí pokyny pořadatelů.

Rychlost
Maximální průměrná rychlost je 50 km/hod. Dosažený čas absolvování tratě nesmí být kratší než 3,6 min. v žádné z obou jízd. Porušení předepsaného limitu se trestá připočtením 5000 trestných bodů.

Měření času
Časy snímá nezávislá firma. Měří se pomocí fotoelektrických buněk umístěných start a cíl na 1/1000 sec. Proti změřenému času nelze podat protest.

 

Program

Sobota 9.9.2017
8:00 - 11:00 Přejímka vozidel
9:00 - 13:00 Výstava vozidel na náměstí Zbraslav
11:00 - 12:30 Rozprava s jezdci na náměstí Zbraslav a přivítání jezdců se zastupiteli města Zbraslav
13:00 Start jízdy na náměstí Zbraslav
13:00 - 16:00 Jízda do vrchu Zbraslav – Jíloviště a přeprava na Jíloviště
18:00 Vyhlášení výsledků – Palace Cinema (hotel)

Oběd pro účastníky závodu se vydává od 10.30 – 13.30 v restauraci Škoda lásky na náměstí na Zbraslavi.

Termín a místo konání

9. - 10. září 2017 (sobota - neděle)
Zbraslav, Praha 5

Vstupné

Vklad pro automobil s dvoučlennou posádkou: 1000,- Kč
Vklad pro motocykl s jedním jezdcem: 500,- Kč

Rok Výroby: 0 - 1939

Motocykl s postranním vozíkem platí vklad jako vozidla.
Každá další zúčastněná osoba hradí vklad ve výši 300,- Kč. Tento vklad opravňuje ke vstupu na pohoštění.

Pořadatel

Veteran Car Club Praha z.s.
Marketa Profeldová
Tel.: 602 215 152
Email: zbraslav@vccpraha.cz
Web: http://zbraslav-jiloviste.cz/

Přihlášení na akci

http://zbraslav-jiloviste.cz/prihlaska/

Uzávěrka přihlášek je 14. 8. 2017. Po termínu jsou přijaty přihlášky jen se svolením ředitele.
Přijetí přihlášky v den jízdy povoluje ředitel jízdy před ukončením přejímky a až po přijetí řádně přihlášených účastníků jízdy.

Souvusející informace

Výběr jazyka

Reklama

MotorCheckUp
Rychlý test pro všechny motory!
Předplatitelé Oldtimeru mají 10% slevu!

Facebook

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.5837 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál