Servind

Jsou země EU připravené na elektrifikaci nákladních vozidel?

Jsou země EU připravené na elektrifikaci nákladních vozidel?

Tlak na udržitelnost a snižování emisí se dotýká všech odvětví včetně komerční silniční dopravy. Je to pochopitelné – téměř tři čtvrtiny emisí z evropské dopravy vznikají na silnicích. Avšak zatímco v oblasti osobních automobilů je elektrický pohon s akumulátorem čím dál rozšířenější, elektrifikace nákladních vozidel je teprve na počátku. Jedním z důvodů pomalé elektrifikace nákladních vozidel v EÚ je, jak naznačuje studie Eurowag, chybějící dobíjecí infrastruktura.

V roce 2021 bylo v EU v provozu 6,3 milionu nákladních vozidel s průměrným věkem 13,9 roku. Z tohoto počtu 983 vozidel mělo elektrický pohon (409 jich bylo v tom roce nově registrováno). V témže roce bylo 90 % registrovaných elektricky poháněných nákladních vozidel provozováno v Číně. V roce 2022 bylo nově registrováno 1656 elektricky poháněných nákladních vozidel z celkového počtu 274 058, tedy 0,6 %.

Komerční silniční doprava (CRT) hraje ve snižování emisí a boji proti klimatické změně zásadní roli. Až 70 % emisí CO2 z evropské silniční nákladní dopravy mají na svědomí středně těžké a těžké kamiony. Dekarbonizace nákladní dopravy má oproti osobním vozidlům podstatně více překážek. Vyžaduje pokročilejší technologie akumulátorů, vysoké počáteční investice a v neposlední řadě je tu kritická otázka: Bude elektricky poháněné kamiony s akumulátory kde dobíjet?

Dobíjecí infrastruktura se obvykle označuje za jeden z hlavních problémů (nejen) nákladní elektromobility. Úspěch elektrifikace komerční silniční dopravy do značné míry závisí na hustotě dobíjecí sítě, jejím výkonu, spolehlivosti a dalších proměnných. Žádný dopravce není ochoten riskovat obrovské investice do elektrifikace své flotily pokud nemá jistotu, že jeho elektrokamion bude možné po cestě bez problému dobít. Většina současných projektů elektrifikace nákladní dopravy se proto soustředí na aplikace, které umožňují dobíjení „doma“ v depu, a problém dobíjení na cestě tak odpadá.

Dobíjecí nároky nákladní dopravy

V čem je problém? Elektricky poháněná nákladní vozidla s akumulátory kladou na dobíjecí infrastrukturu specifické nároky. Dobíjecí místo pro elektrokamion musí vyhovovat z hlediska velikosti a průjezdnosti (kamiony se na dobíjecí místa pro osobní auta nevejdou), výkonu dobíjecí stanice (minimálně 350 kW a víc), umístění (zejména v koridorech transevropské dopravní sítě) a v neposlední řadě spolehlivosti. V oboru, kde panuje soustavný tlak na výkon a dojezdový čas, si zkrátka zpoždění vinou nefunkční nabíječky nemůže nikdo dovolit.

Zajímavé informace o tom, jak si jednotlivé evropské země v oblasti dobíjecí infrastruktury pro elektrokamiony stojí, přinesla nedávná studie Eurowagu. Z jejích výsledků vyplývá, že připravenost evropské infrastruktury na elektricky poháněná nákladní vozidla s akumulátory má stále velké mezery.

Norsko na špičce, ČR v půlce žebříčku

Na špičce žebříčku se drží především státy severní a západní Evropy. Nejlépe připravenou zemí na elektrifikovanou nákladní dopravu je podle studie Norsko těsně následované Nizozemskem a Švýcarskem. V první pětce najdeme také Švédsko a Německo. Do top patnáctky se dostaly též románské státy jihu Evropy – Itálie, Portugalsko, Španělsko a Francie.

Česká republika se v indexu Eurowagu umístila na 21. příčce mezi Slovenskem (20.) a Polskem (22.). Celkově index označuje Česko jako zemi středně připravenou na provoz elektrokamionů. Zcela na chvostu žebříčku se nacházejí země východní Evropy, kde je připravenost na elektrifikaci oblasti CRT buď nedostatečná, anebo nejsou dostupná relevantní data. Konkrétně se jedná Bosnu a Hercegovinu, Albánii a Severní Makedonii.

Infrastruktura vyžaduje investice i komplexní řešení

Oblast elektromobility se rychle vyvíjí, stejně jako hustota dobíjecí infrastruktury, která přidává na výkonu a stále víc myslí i na potřeby budoucích elektrokamionů. Zatímco před rokem se v celé Evropě nacházelo necelých 3600 dobíjecích bodů s výkonem vhodným pro nákladní vozidla (nad 350 kW), letos je podle databáze společnosti Eco-Movement už 6008 nabíjecích míst s výkonem 350 kW a více.

Pro budoucnost elektrifikované nákladní dopravy bude důležitá nejenom výstavba infrastruktury odpovídající nárokům elektrokamionů, ale také další technologická řešení, která umožní vhodné dobíjecí body snadno najít, jednoduše zaplatit a svůj slot pro dobíjení si rezervovat. K tomu budou potřeba řešení soukromých firem, jako je Eurowag, nová partnerství a především pobídky a dotace na národní i evropské úrovni.

Společnosti Daimler Truck, Traton (Scania a MAN) a Volvo Trucks (Volvo a Renault) zahájily společný podnik pro síť nabíjení elektrických nákladních vozidel. Plánují vybudovat a provozovat nejméně 1700 vysokokapacitních nabíjecích bodů zelené energie na dálnicích, v jejich blízkosti a v logistických centrech v Evropě. Tito tři partneři chtějí za tímto účelem investovat celkem 500 milionů eur (12 miliard Kč), tedy v průměru 295 000 eur (7 milionů Kč) na jeden nabíjecí bod.

Chcete vidět kompletní výsledky indexu Eurowag? Zajímá vás elektrifikace nákladní dopravy? Přečtěte si zprávu Elektromobilita v segmentu komerční nákladní dopravy. Stáhnout ji můžete na https://www.eurowag.com/services/automotive-and-emobility.

Datum zveřejnění

4.8.2023

Zdroj informací

Eurowag

Foto: Eurowag

 

Fotogalerie

Výběr jazyka

Oldtimer Messe Tulln 2024

Facebook

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.2411 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál