Servind

Informace o (ne)nahrazení benzínu Natural 95

Informace o (ne)nahrazení benzínu Natural 95

V posledních pár měsících proběhla médii, ale i třeba mailovou komunikací, zpráva o nahrazení současně nejprodávanějšího typu benzínu Natural 95, obsahující do pěti procent lihu (E5) stejným benzinem Natural 95, ovšem s deseti procenty lihové složky (E10). K tomuto nahrazení mělo dle této zprávy dojít k 1. 1. 2019. Benzín E10 by sice produkoval méně škodlivin do ovzduší, ale na motory starších vozidel by mohl mít neblahý vliv. Zástupci Federace klubů historických vozidel ČR, Asociace Veteran Car Clubů AČR a Asociace klubů historických vozidel z.s. proto zaslali dotaz na Ministerstvo průmyslu a obchodu:

„…V poslední době se množí zprávy o tom, že od 1. 1. 2019 nebude již v prodeji benzín Natural 95 v dosavadním složení, ale údajně s deseti procenty lihové složky (E10). V tomto složení má mít nový benzín neblahé účinky na starší automobily a motocykly, na historická vozidla přímo devastující. Nový benzín má být údajně nestabilní, tedy jeho složky se mají po třech měsících nevratně oddělit, dále má působit díky vyšší vodivosti elektrický náboj v nádržích a benzinovém vedení a tím jejich rychlou korozi…

…Rádi bychom se od Vás, jakožto povolaného a dotčeného subjektu, dotázali, zda jsou tyto zprávy pravdivé, abychom mohli své členy případně urychleně informovat a minimalizovat tak majetkové škody.

Věříme, že se nám společně buď podaří vyvrátit strašidelný mýtus, anebo skutečně připravit majitele historických vozidel na výrazná omezení možností používat svůj majetek…“

Z Ministerstva obdržela FKHV následující odpověď:

„Ministerstvo rovněž zaznamenalo ničím nepodloženou mediální informaci o plošném nahrazení benzínu Natural E5 benzínem E10 od 1. 1. 2019. S jistotou Vám můžeme sdělit, že od začátku roku 2019 se s plošnou záměnou benzínu E5 neuvažuje.

Typ automobilového benzínu s obsahem biosložky do 10 objemových procent je plně v souladu s ustanoveními evropské kvalitativní normy ČNS EN 228 a to již z roku 2012. Jeho zařazení do výroby a případné umístění na trh v ČR není nijak nařízeno, navíc 1. leden 2019 není plošné uplatnění tohoto typu benzínu reálné datum…

…Automobilový benzín s vyšším obsahem biosložky napomáhá plnění cílů náhrady fosilních paliv palivy alternativními a současně závazný cíl snižování emisí skleníkových plynů v dopravě. Někteří výrobci pohonných jednotek (motorů automobilů) nedoporučují dlouhodobé užívání ve vozidlech starých a historických modelových řad, protože některé tehdy využívané materiály pohonné soustavy nepočítaly s dlouhodobým vystavením palivu s vyšším obsahem kyslíkatých látek.

Podobně jako v některých jiných zemích nelze ani v ČR vyloučit budoucí souběh prodeje více automobilových benzínů… Legislativně další existenci typ benzínu do 5 objemových procent biosložky nic nebrání… Informaci o slučitelnosti paliva s vyšším obsahem biosložky s konkrétním typem vozidla mohou poskytnout výrobci motorů při zohlednění konstrukčních materiálů, které používají v jednotlivých výrobkových řadách… U modelů vozidel, kde tuto informaci nelze pro zánik výrobce získat bychom doporučoval řídit se pravidlem obezřetnosti a benzín s vysokým obsahem biosložky dlouhodobě nevyužívat.

Lze ještě zmínit jednu skutečnost, a to existenci vysokooktanových typů benzínu, které mají někteří prodejci sortimentu. Tyto typy bývají v převážné většině bez biosložky. Ale i zde by bylo vhodné posoudit slučitelnost s využitím v historických modelech vozidel, zejména kvůli vysokému oktanovému číslu, tedy i energetickému obsahu, přinášejícímu vyšší teploty při spalování…“

Tuto informaci potvrzuje také společnost MOL Česká republika, s.r.o., na kterou byl také poslán dotaz:

„Informace o povinnosti E10 od roku 2019 je chybná. Rozhodně to není součástí novely zákona o pohonných hmotách, zákonu o ochraně ovzduší v této chvíli.

V tuto dobu není rozhodnuto, kdy se v České republice začne prodávat také benzin s obsahem bioetanolu až deset procent a na stojanech se tak objeví také samolepky E10. Je pravděpodobné, že se tak nestane dříve než v roce 2020 a možná se ČR vydá i jinou cestou.

Majitelům historických vozidel doporučujeme tankovat tzv. vysokooktanové benzíny, kde je podíl ethanolu nahrazen ETBU (etyltercbutyleterem) – biosložka 2. generace), který nemá negativní vlastnost pohlcovat vodu jako etanol. Z našeho portfolia se jedná o palivo EVO 100+.“

Veteránisté se tedy nemusejí obávat, že by tradiční benzín Natural 95 E5 ze stojanů benzinových stanic zmizel. Na druhou stranu je třeba mít se na pozoru, jaké palivo do vozu tankujeme a jak dlouho v něm zůstává a zvážit tankování vysokooktanových benzínu, které jsou převážně bez biosložky. Celé znění dotazu i zprávy z Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete na internetových stránkách www.fkhv.cz.

Datum zveřejnění

24.2.2019

Zdroj informací

Jiří Patočka, technický pracovník FKHV

Výběr jazyka

Oldtimer Messe Tulln 2024

Facebook

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.26 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál