Servind

Otrokovický Continental si připomněl tři významná firemní výročí připadající na rok 2022

Otrokovický Continental si připomněl tři významná firemní výročí připadající na rok 2022

V letošním roce otrokovický výrobce pneumatik společnost Continental oslaví trojí výročí – tři významné milníky v historii výroby pneumatik a gumárenství ve zlínském regionu, a velmi úzce souvisí se společností Continental Barum Otrokovice.

Před 90 lety, na jaře roku 1932, došlo k zahájení gumárenské výroby a výroby pneumatik v závodě Baťa. Již v té době byli schopni ve zlínském závodě lisovat 2000 kusů pneumatik denně. I při výrobě pneumatik platilo podnikatelské krédo Tomáše Bati: Vysoká jakost – nízká cena. Hned následující rok po zahájení sériové výroby se ve Zlíně vyrábělo 68 tisíc pneumatik ve 43 rozměrech. O rok později (1934) to byl již dvojnásobek. Svého vrcholu produkce dosáhla v roce 1939, kdy bylo vyrobeno 250 000 kusů. Růst zastavila až druhá světová válka a poté znárodnění.

Ovšem v roce 1947 již produkce dosáhla předválečné úrovně a postupně pulzuje myšlenka vybudovat nový závod. V roce 1963 tak začíná stavba největšího a nejmodernějšího závodu střední Evropy s roční kapacitou více než 2,5 milionu pneumatik. Stavba nové pneumatikárny v Otrokovicích, jak se nazývala, byla velmi inovativní – všechny výrobní články (sklady, výroba, provozy a dílny) byly sdruženy uvnitř do jednoho výrobního bloku na ploše 480 x 270 metrů. Střecha tohoto monobloku by zakryla 16 fotbalových hřišť a v tehdejším Československu neměla podobná stavba obdoby.

První pneumatiky zde byly vyrobeny v roce 1971. Slavnostní otevření nového závodu Rudý říjen proběhlo před 50 lety, v květnu 1972. Jméno Barum se dostalo do názvu podniku až v roce 1986. Po listopadu 1989 bylo nutné, pro zachování existence výroby, nalézt strategického partnera. Tím se stal Continental AG podpisem smlouvy o joint-venture z 21. 12. 1992. Ta vstoupila v platnost 1. 3. 1993. Před 30 lety tak vznikla společnost Barum Continental spol. s r.o. (dnešní Continental Barum s.r.o.).

Letos v červnu mohli zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a široká veřejnost navštívit areál výrobního závodu při výročním dnu otevřených dveří. Ten se koná pouze jednou za pět let a v letošním roce branami prošlo více než 10 tisíc návštěvníků, kteří měli možnost nejen prohlédnout si výrobu plášťů na osobní, nákladní a průmyslové automobily, ale i pobavit se spolu s dětmi při různých aktivitách či prezentaci podnikové hasičské jednotky a jejich techniky.

Další oslavou se aktuálně stal slavnostní společenský večer pro zaměstnance, vedení společnosti a další hosty z řad bývalých zaměstnanců či zástupců partnerských firem z regionu. Společenský večer – komponovaný pořad spojený ze vzpomínek a zdravic hostů a hudebně-tanečního programu se konal ve středu 2. listopadu v Městském divadle Zlín s profesionální moderací Daniely Písařovicové a hudebním doprovodem Moondance Orchestra Martina Kumžáka.

Slavnostního večera se zúčastnil i Petr Zítek, bývalý ředitel společnosti odpovědný za oblast obchodu, který spolu s, již zemřelým, generálním ředitelem Pavlem Pravcem, stál u zrodu společného podniku s koncernem Continental a jeho podpis je na základní smlouvě z prosince 1992.

Při zahajovací řeči stručně shrnul důvod konání slavnostního večera jednatel společnosti Libor Láznička: „Sešli jsme se zde, abychom slavili a završili tak celý rok oslav, který probíhal v duchu tohoto trojnásobného jubilea. My gumaři jsme celý svůj profesní život spjati s třemi čísly, protože naše výrobky se označují například 205/55 16 nebo 365/80 22,5, a tak letos slavíme 30/50/90.“

Hned po Liboru Lázničkovi promluvil i druhý jednatel Jan Černošek, odpovědný za oblast financí, který zmínil hlavní významné investiční a rozvojové akce posledních třiceti let, jež mohly být realizovány spolu s koncernem Continental. Hlavní číslicí bylo 1,6 miliardy eur, které koncern Continental za uplynulých 30 let do výrobního závodu v Otrokovicích investoval.

I Pavol Červenák, obchodní a marketingový jednatel, hovořil o tradici gumárenské výroby v regionu a budování moderního typu obchodu a propagace ve firmě Baťa ve třicátých letech minulého století. „Určitě si vybavíte ikonické plakáty s pneumatikami. Zajímavý byl i Baťův přístup ke sponzoringu a motorsportu. Baťa založil tradici, vytvořil DNA našich pneumatik, která je v každém z nás. Baťa založil i tradici servisních sítí, v čem jsme i my, od 60. let pokračovali. A pokračujeme dodnes.”

Celý večer se nesl v přátelském a sousedském duchu a mapoval všechny tři významné etapy svým hudebním podkresem. Době před 90 lety se věnovala hudba třicátých let minulého století, dále zazněla hudba z muzikálu Pomáda, jež vznikla v sedmdesátých letech a nedávnou historii devadesátých let symbolizoval například i soundtrack ze seriálu Přátelé. Mezi vystupujícími byl i pěvecký sbor Carmina Bona tvořený žáky Základní školy z Malenovic. Sbor zde účinkoval i z toho důvodu, že společnost Continental Barum dlouhodobě podporuje činnost sboru, ale i dalších obdobných, a nejen kulturních zájmových kroužků a skupin v celém regionu. Zmíněna byla i spolupráce se školami a mládežnickými institucemi, například v rámci projektu Máme rádi ruční práci.

O partnerství a spolupráci hovořili také oba zástupci místního zastupitelstva, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a starostka Otrokovic Hana Večerková. Starostka Večerková především uvedla, že: „Společnost Continental je partner, na kterého se vždy můžeme obrátit o pomoc.“ A hejtman Holiš ocenil zapojení firmy a jejích zaměstnanců do regionálních sportovních aktivit.

V závěru zazněl i z úst představitelů nejvyššího vedení koncernu Continental Bernharda Trilkena a Fracoise Gerarda, šéfů výroby a logistiky a výroby osobních plášťů regionu EMEA, apel na aktuální téma udržitelnosti výroby, snižování energetické náročnosti a ochrany životního prostředí. Především zazněly i slova díků otrokovickému týmu všech zaměstnanců.

Datum zveřejnění

3.11.2022

Zdroj informací

Continental

Fotogalerie

Výběr jazyka

Facebook

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:
Page generated in 0.351 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál